PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Polski Związek Karate Fudokan zorganizował dwa razy Mistrzostwa ŒŚwiata: w 2007 i 2013 roku oraz dwa razy Mistrzostwa Europy: w 2009 i 2012 roku.

Wyjątkowe doœwiadczenie w organizacji tak wielkich imprez pozwala nam komponować najlepsze pakiety sponsorskie.

Wœród naszych Sponsorów znajdują się takie Firmy, jak:
DHL Global Forwarding,
Dromet Systemy Zamocowań,
Fundacja PKO,
Imtech,
Nashuatec,
OKI,
PKP Cargo.

Zapraszamy do współpracy!