Składki i licencje KKTiF PZK

 
Składki członkowskie i główne licencje są zawsze wpłacane na konto Polskiego Związku Karate. Dotyczy to zawsze następujących opłat:

- składka wpisowa

- składka członkowska roczna = licencja klubowa

- licencja roczna indywidualna zawodnicza uprawniająca do udziału we współzawodnictwie sportowym PZK

 

Inne składki i opłaty licencyjne w ramach KKTiF:

- szkolenia sędziowskie

- szkolenia instruktorskie i trenerskie

- licencja trenerska (coach) celem wystawiania zawodników na zawodach sportowych wg regulaminów KKTiF

- licencja sędziowska celem sędziowania zawodów sportowych wg regulaminów KKTiF

- szkolenia zawodnicze specjalistyczne z regulaminów sportowych

- egzaminy na stopnie uczniowskie - kyu

- egzaminy na stopnie mistrzowskie - dan

- wydawanie certyfikatów stopni uczniowskich

- wydawanie certyfikatów stopni mistrzowskich

- nostryfikacja stopni karate z innych organizacji i stylów

- wydawanie zaświadczeń o zdobytych uprawnieniach lub wynikach sportowych

- wadium celem złożenia protestu podczas zawodów sportowych

 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT