PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Zarząd PZKF dokonał weryfikacji punktacji Kadry Narodowej za udział w szkoleniach w pierwszym półroczu 2010.

Osoby, które do tej pory zebrały zbyt niską punktację, mają szansę zdobyć dodatkowe 10 punktów poprzez uczestnictwo w zgrupowaniu szkoleniowym prowadzonym w Kolnie przez Trenera Kadry Narodowej, Senseia Czesława Stankiewicza 6 Dan.

Data szkolenia: 9-14. 08. 2010 r.

Kontakt i informacje: Prezes "Dragon" Kolno, Sensei Adam Banach 3 Dan, tel.: 606779050.

Zawodnik musi otrzymać pisemne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu od Trenera KN.

Jednoczeœnie informujemy, że obóz KN w dniach 20-30. 08. 2010, nie odbędzie się.