PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Podczas Mistrzostw Œwiata w Belgradzie, zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, trener Czesław Stankiewicz zdobył 6 Dan w Karate Fudokan.

Podczas Mistrzostw Œwiata w Belgradzie, zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, trener Czesław Stankiewicz zdobył 6 Dan w Karate Fudokan.

Przy okazji egzaminu, Soke Ilija Jorga 10 Dan, podziękował Senseiowi Stankiewiczowi za podjęty trud w szkoleniu Kadry Polski.

Serdeczne gratulacje !