PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Wprowadzamy nowy program. Więcej szkoleń KN w terenie. Powołujemy więcej Trenerów KN oraz Asystentów Trenerów KN.

W 2010 roku wprowadzony i przetestowany zostanie nowy sytem szkolenia Kadry Narodowej.

Kadra Narodowa będzie szkolona na 2 etapach:

1. Podczas konsultacji terenowych dla mniejszych grup zawodników (grupa wiekowa lub konkurencja startu w zawodach) odbywających się w klubach macierzystych lub w bliskiej od nich odległoœci prowadzonych przez Trenerów Kadry Narodowej lub na ich zlecenie - Asystentów Trenerów KN.

2. Podczas konsultacji i zgrupowań dla całej Kadry Narodowej - z udziałem wszystkich Trenerów KN i Asystentów Trenerów KN. Podczas tych szkoleń będą prowadzone treningi dla wszystkich uczestników KN oraz będą dokonywane sprawdziany postępów szkoleniowych i realizacji zadań ze szkoleń mniejszych/terenowych, jak również formułowane wytyczne do dalszej pracy własnej i z Asyatentami Trenerów KN.

Przedstawienie i omówienie tego systemu nastąpi podczas szkolenia w Warszawie w połowie lutego br.