PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Propozycje nowych zawodników do składu Kadry Narodowej - do końca stycznia.

Z końcem stycznia zostanie zatwierdzona lista zawodników proponowanych do składu Kadry Narodowej na rok 2010.

Kluby macierzyste mogą wnioskować do Zarządu PZKF o włączenie do składu Kadry Narodowej nowych zawodników lub o wyłączenie z niej zawodników dotychczasowych.

Każdy zawodnik musi odnowić Zobowiązanie Zawodnika Kadry Narodowej. Brak zobowiązania na rok 2010 będzie się wiązał się z automatycznym wykluczeniem danej osoby ze składu KN.

Do pobrania plik 1 - Zobowiązanie Zawodnika KN

Do pobrania plik 2 - Zobowiązanie Klubu Macierzystego Zawodnika KN

Kadra Narodowa w roku 2010 będzie podzielona na dwa składy: skład podstawowy i skład rezerwowy.

 

Do czasu powołania nowej osoby na stanowisko Pierwszego Trenera Kadry Narodowej, sprawy koordynuje Kierownik Wyszkolenia PZKF, Sensei Dariusz Bajkowski 6 Dan.