PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

PZKF otrzymał pismo z MSiT w sprawie nagród trenerskich za rok 2009.

 

Dzisiaj, 20 stycznia 2010 r., PZKF został poinformowany pismem Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego MSiT (pismo nr DSKM-        /47013/2010/AB) o negatywnym rozpatrzeniu wniosku i NIE przyznaniu żadnej nagrody trenerskiej dla żadnego szkoleniowca Fudokan za rok 2009.

Przypominamy, że wnioskiem byli objęci trzej najlepsi trenerzy klubowi PZKF:
- sensei Maciej Grubski 6 Dan
- sensei Dariusz Bajkowski 5 Dan (od 26 grudnia 6 Dan)
- sensei Zbigniew Urbański 3 Dan.