PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Komunikat Zarządu Polskiego Związku Karate Fudokan w sprawie odbudowania składu Zarządu.

Komunikat Zarządu Polskiego Związku Karate Fudokan.

W związku z ustąpieniem z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Macieja Grubskiego, informujemy ,że na podstawie § 35 ust. 2 Statutu PZKF i protokołu głosowania I. Kongresu PZKF na kandydatów do Zarządu z dnia 4 kwietnia 2008 roku, do składu Zarządu PZKF na zasadzie kooptacji w dniu 8 stycznia br. został włączony Pan Konrad MAZUR 2 Dan.

Panu Konradowi Mazurowi została powierzona funkcja Członka Zarządu w Zarządzie PZKF z zakresem obowiązków obejmującym między innymi sprawy Komisji Sędziowskiej oraz licencji wydawanych przez PZKF. 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Zarządzie Związku.