PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Podczas GASSHUKU 2009, w miniony weekend, WTFSKF przeprowadziła egzaminy na stopnie mistrzowskie w Karate Fudokan ...

W dniu 17. paŸdziernika w Kolnie, podczas międzynarodowego szkolenia GASSHUKU 2009 - œświatowa federacja WTFSKF przeprowadziła egzaminy na stopnie mistrzowskie.

Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej był Mistrz Twórca Karate Fudokan - Prof. Dr Ilija Jorga SOKE 10 DAN.

Większoœć dopuszczonych kandydatów zaliczyła ten egzamin pozytywnie powiększając rodzinę czarnych pasów Karate Fudokan.

 

 

Egzamin na 3 DAN zaliczyli:

Adam Banach - "DRAGON" Kolno

Sylwester Drązikowski - "ZANSHIN" Jaktorów

Mariusz Gawlik - "SATORI" Jastrowie

Piotr Sawicki - "KIME" Warszawa

Zbigniew Urbański - "DRAGON" Kolno

 

Egzamin na 2 DAN zaliczyli:

Bartłomiej Bielicki - UKS Brodnica

Leszek Celmer - UKS Brodnica

Rafał Drązikowski - "ZANSHIN" Jaktorów

Szymon Jabłoński - "ZANSHIN" Jaktorów

Konrad Mazur - "KIME" Warszawa

Piotr Stachelek - "DRAGON" Kolno

 

Egzamin na 1 DAN zaliczyli:

Agata Drązikowska -  "ZANSHIN" Jaktorów

Maria Mazur - "KIME" Warszawa

Robert Moskwa -  "DRAGON" Poddębice

Zbigniew Pabiszczak -  "KIME" Warszawa

Zdzisław Œliwecki - "DRAGON" Kolno

 

Składamy gorące gratulacje wszystkim nowym mistrzom Karate Fudokan !

Zarząd PZKF