PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Nasz Prezes Dariusz Bajkowski będzie Sędzią Głównym Mistrzostw Europy w Caorle.

Prezes PZKF Shinan Dariusz Bajkowski 7 DAN otrzymał w dniu 02 maja 2013 r. nominację na czteroletnią kadencję do pełnienia funkcji Sędziego Głównego imprez międzynarodowych World Traditional Fudokan Shotokan Karate-Do Federation.

W imieniu całej społecznoœci sportowej PZKF, składamy serdeczne gratulacje naszemu Prezesowi. Ta nominacja jest wielkim wyróżnieniem dla całego polskiego karate.

NOMINACJA WTFSKF - Sędzia Główny - Prezes D. Bajkowski