PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Nasz kolega, wybitny sędzia.

Pavel Vancea 5 Dan, Asystent Sędziego Głównego WTFSKF zmarł nagle dziœ rano. Miał 47 lat.

Łączymy się w bólu z jego rodziną i przyjaciółmi.