PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

IV Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan, Belgrad 17-18.12.201 r.

IV Puchar Œwiata Dzieci w Karate Fudokan, Belgrad 16.12.2011 r.

Zdobyliœmy łącznie 18 medali.

W IV Mistrzostwach ŚŒwiata (od Kadetów do Seniorów) zdobyliœmy 13 medali,
które dały nam w tym roku 6. miejsce na œwiecie.

W IV Pucharze Œwiata Dzieci zdobyliœmy 5 medali, w tym złoty medal Magdy Drązikowskiej w konkurencji Kumite Indywidualne.

Wszystkie wyniki publikujemy w dziale Sport/Wyniki w naszym serwisie: sport

Zarząd PZKF gratuluje wszystkim zawodnikom i ich trenerom,
składając jednoczeœnie podziękowania wszystkim sponsorom naszego wyjazdu:
Firmom -
DHL Global Forwarding z Warszawy
DROMET Systemy Zamocowań z Jaktorowa
ARKKOPM z Krajenki
Władzom samorządowym -
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Stefan Kitela
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, Piotr Wojciuk
Starostwo Powiatowe w Złotowie
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Zdzisław Zadworny
Burmistrz Mista i Gminy Narol, Stanisław Woœ