PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Przypominamy, że kończy się termin składania podań o imprezy sportowe na rok 2012.

Kończy się termin składania podań o imprezy sportowe w roku 2012.

Kluby PZKF, które chciałyby otrzymać organizację oficjalnej imprezy PZKF w roku 2012, powinny do końca paŸdziernika br. złożyć do Zarządu stosowne podanie.

Organizatorzy własnych imprez sportowych, którzy chcieliby, aby były one rozegrane pod patronatem PZKF i weszły do oficjalnego kalendarza Związku na rok 2012, powinni złożyć stosowne podanie do Zarządu do końca paŸdziernika br.